simfonist : [yun.] Simfonik əsərlər yaradan bəstəkar, simfoniya müəllifi.