simmetriklik : is. Simmetrik şeyin halı; bir şeydə simmetriya olması; mütənasiblik.