şimpanze : [fr. chimpanze] Tropik Afrika meşələrində yaşayan insanabənzər meymun.