simsar : sif. [fars.]
1. Yaxın, daha yaxın.
2. Gümüş rəngli, gümüşü.