sindrom : is. [yun.] Hər hansı xəstəliyin səciyyəvi əlamətləri.