sinifli : sif. Siniflərə bölünmüş, sinifləri olan (bax sinif 3-cü mənada). Sinifli cəmiyyət.