sintetik : sif. [yun.]
1. Sintez (1-ci mənada) tətbiqinə əsaslanan. Sintetik tədqiq üsulu.
2. kim. Sintez (2-ci mənada) əsasında alınmış, sintez yolu ilə alınmış materialdan hazırlanmış; süni. Sintetik kauçuk. Sintetik lif. Sintetik yanacaq. Sintetik mallar.
3. dilç. Cümlədə qrammatik əlaqələrin sözlərin formaları ilə ifadə olunması. Dilin sintetik quruluşu._Sintetik dillər – elə dillərə deyilir ki, analitik dillərin əksinə olaraq, bunlarda sözlər bir neçə mənalı hissələrdən (morfemlərdən) əmələ gəlir və yalnız məlum anlayışı deyil, habelə cümlədə sözlər arasındakı qrammatik əlaqələri də ifadə edir.