sinxron : sif. [yun.]
1. xüs. Sinxronizmi ilə fərqlənən; eyni zamanda, bir vaxtda olan, baş verən. Motorun sinxron fırlanması. Kinokadrların sinxron çəkilməsi (eyni zamanda şəkil çəkilməklə bərabər səsin yazılması). Sinxron tərcümə (danışanın sözlərini, o danışdıqca eyni zamanda tərcümə etmə).
2. tex. Sinxronizm prinsipi tətbiqinə əsaslanan. Sinxron mühərrik. Sinxron motorlar. Sinxron kino çəkilişi.