siqaret : [fr.]
1. Kiçik, nazik siqar. [Fərrux] ..siqareti ağ sümük müştüyə keçirib yandırdı və tüstülətməyə başladı. B.Bayramov.
2. Müştüksüz papiros. Külqabı siqaret kötükləri ilə dolmuşdu. İ.Hüseynov.