sisli : sif. Çənli, sis basmış, duman basmış. Qızarırdı daha az-az dan yeri; Açılırdı sisli payız səhəri. H.K.Sanılı. Alma, armud, gavalı dənizində batan ağacların arasından uzaqdakı mavi sisli meşə görünürdü. Çəmənzəminli. Sisli buludlarla qaralmış bayır; Mürgüləyir dağ, dərə, orman, çayır. A.Şaiq.