sistit : is. [yun.] Sidik kisəsinin iltihabı xəstəliyi.