siyasət : is. [ər.]
1. Dövlətin, partiyanın və ya hər hansı bir ictimai qrupun daxili dövlət və ya beynəlxalq münasibət məsələlərində öz sinfi mənafeyinə uyğun fəaliyyəti. Dövlətin daxili siyasəti.
2. dan. İnqilabi işdə, inqilab hərəkatında iştirak etmə. Siyasət üstündə tutulmaq.
3. Canlı dildə: hiylə, fənd; biclik, hiyləbazlıq, fəndgirlik mənasında. Siyasət işlətmək.
4. klas. Cəza, tənbeh, cəza vermə. _Siyasət eyləmək (etmək) klas. – cəzalandırmaq. Neylərsən əgər atan eşitsə; Qəhr ilə sənə siyasət etsə? Füzuli. Üzündən göz götürməm, eyləsən yüz min siyasətlər. Q.Zakir.