şlak : is. [alm.]
1. Metal kəfi və daş kömür külü.
2. Gərəksiz şey.