solmaz : sif.
1. Solmayan, təravətini itirməyən. Solmaz çiçək. – Siz bu xalıların parlaq və solmaz naxışlarında böyük bir xalqın arzularını, faciəsini, sevinclərini görə bilərsiniz. M.İbrahimov.
2. məc. Həmişəyaşar, unudulmaz, əbədi.