sonor : is. [lat.] Səs tellərinin ahəngdar hərəkəti ilə yaranan samit səs.