sosialist :
1. Sosializm (2-ci mənada) tərəfdarı.
2. Sosialist partiyasının üzvü.