sovqat : is. Birinə göndərilən pay; hədiyyə, bəxşiş. [Vəzir:] Bağışlayanda mən deyəcəyəm ki, bacım, Hidayət xanın arvadı bu nimtənəni Şölə xanıma sovqat göndəribdir. M.F.Axundzadə. Kəblə Məmmədhüseynin kirvə oğlu “Qurdbasar” kəndindən bura bir quzu sovqat göndərmişdi. C.Məmmədquluzadə. Anam heybəni sovqatla doldurur, atam qoşulu araba yanında məni gözləyirdi. Ə.Məmmədxanlı.