soydaş : is. Bir soydan, bir nəsildən, bir kökdən olan adamlardan hər biri.