soyudulmaq : məch. Soyuq hala gətirilmək, hərarəti azaldılmaq.