spontan : sif. [lat.] Heç bir xarici təsir olmadan öz-özünə meydana çıxan; bədahətən.