strategiya : [yun. strategia – qoşun və ago – aparıram]
1. Geniş miqyasda hərbi əməliyyat, müharibə hazırlama və aparma sənəti. Strategiya və taktika. // Müharibə aparma elmi. Strategiya haqqında leksiya. Strategiya kursu. // Müharibə, hərbi əməliyyat planı.
2. məc. İctimai, siyasi mübarizəyə rəhbərlik etmək məharəti, bacarığı.