töhfə : is. [ər.] Hədiyyə, bəxşiş, ərməğan, pay. [Məhəmməd:] Bizim eşqimizdən bir xatirətək; Bu kiçik töhfəni alasan gərək. B.Vahabzadə. // Məc. mənada. [Kərəm:] Fələk mənim ilə inad eylədi; Qəm ilə hicrandır töhfən, söylədi. “Əsli və Kərəm”.