tol : [fr.] Damı örtmək üçün xüsusi tərkibli maddə hopdurulmuş karton.