tükcük : is. İncə, zərif, xırda tük. Yarpağın tükcüyü.