tündməzaclıq : bax tündxasiyyət(li)- lik. [Köməkçi] Xoruzoğlunun tündməzaclığından və adam döyməyindən bərk çəkinirdi. S.Rəhimov.