tıxmaq : f. dan. (Acgözlüklə) yemək. Getdim, o arsıza deyim ki, gəlsin; Tıxsın zəhrimardan, qarnı kökəlsin. H.K.Sanılı. [Veys:] Biz işləmişik bu vaxta kimi [dövlətlilər] tıxıblar, qoy indi onlar işləsinlər, biz yeyək! Ə.Əbülhəsən.