təşəbbüskar : [ər. təşəbbüs və fars. ...kar] bax təşəbbüsçü.