təşrih : is. [ər.]
1. Bədəni müəyyən üsulla kəsib əməliyyat aparma (operasiya).
2. köhn. Şərhetmə.