təşxis : is. [ər.]
1. Tanıma, tanınma.
2. Təyin etmə.