təcəssüm : is. [ər.] Bir şeyin maddi, cismani ifadəsi, təzahürü. _Təcəssüm etmək – görünmək, göz önünə gəlmək, cismani şəkildə təzahür etmək, canlanmaq. Bu cavanlıq xatirəsi dərhal Bəhramın xəyalında canlandı və gəlib gözlərinin önündə təcəssüm etdi. Ə.Vəliyev.