təchiz : is. [ər.] Lazımi şeyləri tədarük etmə, hazırlayıb vermə. _ Təchiz etmək – lazım olan şeyləri vermək, təmin etmək.