təcil : is. [ər.] klas.
1. Tələsdirmə. _Təcil etmək (qılmaq) – tələsmək. Əksiliyini budur yəqin bil; Bəs qılma dəxi işində təcil. Xətayi. Bəs ki eylərdi sübh üçün təcil; Hər dəqiqə gəlir ona bir il. S.Ə.Şirvani.
2. fiz. Vaxt vahidi müddətində sürətin dəyişmə kəmiyyəti.
təcil 2: is. [ər.] klas. Möhlət vermə, müəyyən bir vaxta qədər təxir etmə.