təhrik : is. [ər.] Sözlə və ya başqa şirnikləndirici vasitələrlə birini bir iş görməyə vadar etmə, sövq etmə, meyilləndirmə, həvəsləndirmə. [Kitabpaylayan:] Sonra eşitdim ki, bir mollanın təhrikinə görə gəlib, məndən kitabları alıb, aparıb odluyublar. Ə.Haqverdiyev. _ Təhrik etmək –
1. bir iş görməyə həvəsləndirmək, sövq etmək. [M.F.Axundzadəni] yazıçılığa təhrik edən də bədii zövqündən daha artıq ictimai məfkurələri idi. C.Cabbarlı;
2. pis bir işə sövq etmək, həvəsləndirmək. Oğurluğa təhrik etmək. Cinayətə təhrik etmək.