təhrikedici : sif. Təhrik edən, həvəsləndirən, sövq edən (adətən pis işə).