təkmil : is. [ər.] klas. Bir işin qurtarması, sona çatması, bitməsi. _Təkmil etmək klas. – qurtarmaq, sona yetirmək, bitirmək, başa çatdırmaq, tamamlamaq. Söylə mənə: – Gər eyləməsəm dərsimi təkmil; Girməz başıma ər sözü, gər bitməsə təhsil. M.S.Ordubadi. // Bütün, tam, əskiksiz, nöqsansız, kəsirsiz. _Təkmil olmaq – qurtarmaq, tamamlanmaq. [Molla İbrahimxəlil:] ..İkinci kürənin iksirinin təkmil və tamam olmağına bir ay qalıbdır. M.F.Axundzadə.