tələffüz : is. [ər.] Bir hərfi və ya sözü, kəlməni söyləmə xüsusiyyəti, tərzi. Tələffüz xatası. Aydın tələffüz. Düzgün tələffüz. _Tələffüz etmək – sözü, kəlməni düzgün və ya yanlış söyləmək, demək. ..[Dürrə] “plankton” sözünü çətinliklə tələffüz etdi. S.Vəliyev.