təmərküzləşmə : “Təmərküzləşmək”- dən f.is. Kapitalın təmərküzləşməsi.