təmayül : is. [ər.]
1. Meyil. [Roza xanım:] Eh, sizdə heç yüksəliş təmayülü yoxdur. Çəmənzəminli. Xədicənin bu fəlakətini evdə eşitdikdə ona qarşı məndə bir təmayül hissi oyandı. S.Hüseyn.
2. məc. Partiyanın əsas xəttindən sapma, kənara çıxma.
3. Hər hansı bir ixtisaslaşma tərəfinə meyil, istiqamət. Texnikumda üç təmayül üzrə dənizçi hazırlanır.