təminat : is. [ər. “təmin” söz. cəmi]
1. Birisinin həyatını təmin etmək üçün ona verilən pul, maddi vəsait və s. Aslan da düşünərək, çalışaraq ailəsinə təminat yolu tapmışdı. A.Şaiq.
2. Bir şeyin qorunub saxlanmasını, yerinə yetirilməsini, həyata keçirilməsini təmin edən amillər; zəmanət. Eyvazın dəstənin başında durması mənim üçün bir təminatdır. C.Cabbarlı.