təminatlı : sif. Təminatı olan, təmin edilmiş. Təminatlı əmək haqqı.