təmizlənmək : “Təmizləmək”dən məch. Ev süpürülüb təmizləndi. – [Maya] kifayət qədər hərəkət etdikdən sonra yuyundu, təmizləndi. M.İbrahimov.