təmtəraqlı : sif. Dəbdəbəli, təntənəli, calallı. [Ağbulaq kəndində] bu mədəniyyət sarayı .. təmtəraqlı bir kaşanə kimi ucalmışdı. S.Rəhimov. // Zahirən çox bəlağətli və parlaq. Təmtəraqlı nitq. Təmtəraqlı ibarələr. – [Mühərrir:] Belə təmtəraqlı sərlövhələr oxucuları cəlb edir. S.Vəliyev.