tənasül : is. [ər.]
1. Nəsil yetişdirmə; doğub-törəməklə artma.
2. Qadın və kişilərdə cinsiyyət üzvü.