tənasüx : is. [ər.]
1. Ruhun bir bədəndən başqasına, bəzən insandan heyvana və əksinə keçməsi.
2. Qurdun (həşərat) kəpənəyə çevrilməsi kimi dəyişmələr. Barama qurdu vaxtı çatanda kəpənəyə dönür.