tənqit : is. [ər.] köhn. bax durğu işarələri (“durğu”da).