təqaüd : is. [ər.]
1. Tələbələrə, aspirantlara müntəzəm surətdə verilən pul müavinəti, yardımı; stipendiya.
2. Bax pensiya. Fərdi təqaüd. Təqaüd almağa bir ili qalıb. Təqaüdə çıxmaq. – Təqaüdlə saxlayırdı; İndi ana körpələri. M.Dilbazi.