təqrir : is. [ər.]
1. Yerini təyin etmə.
2. Möhkəmləndirmə.
3. Bəyan etmə.