təqsim : is. [ər.] Hissələrə bölmə, bölüşdürmə; bölgü. ..Vərəsələr bu təqsimə razı idilər. S.Hüseyn. _ Təqsim etmək – bölmək, bölüşdürmək. Çünki Sərdar Rəşidin vərəsələri Təbrizə gəldikdən və ev şeylərini öz aralarında təqsim etdikdən sonra, orada Mahru üçün heç bir şey qalmırdı. M.S.Ordubadi. Təqsim olunmaq – bölünmək, bölüşdürülmək. [Molla Xəlil] kəndlilərin boynuna böyük bir minnət qoyardı, çünki kəndin ölüləri onun namazı və quranı ilə dəfn edildiyi kimi, malları da onun əli ilə vərəsələr arasında təqsim olunar(dı). S.Hüseyn.