tərəddüdsüz : zərf Tərəddüd etmədən, qəti olaraq. Bəli, Bağdad! – deyə, Zahidoğlu tərəddüdsüz cavab verdi. S.Rəhimov.