tərpəşmək : f.
1. Hərəkətə başlamaq, hərəkətə gəlmək (çoxları haqqında).
2. Bax tərpənmək 1-ci mənada. Hərdən külək əsər ki, yarpaq düşər; Ancaq onda suyum bir az tərpəşər. A.Səhhət. [İzzət] nə zarıyır, nə tərpəşir, nə xırıldayırdı. Mir Cəlal.